วิธีการใช้

ส่วนประกอบ

1.ธาตุอาหารหลัก

 • ไนโตรเจน
 • ฟอสฟอรัส
 • โปแตสเซียม

3. ธาตุอาหารรอง

 • แคเวียม
 • แมกนีเซียม
 • กำมะถัน

3. ธาตุอาหารเสริม

 • เหล็ก
 • ทองแดง
 • สังกะสี
 • แมงกานีส
 • โบรอน
 • โมลิดินั้ม
 • คลอรีน

4.โปรตีน

5.วิตามินบี 1 , 2, 6, 12

6.กรดอะมิโนธรรมชาติ

7.Growth Hormone

8. สารไล่แมลงจากธรรมชาติ

9.สาร P. SPIMULALATE GROWTH

วิธีการใช้ Power Life     


                              ลักษณะการใช้

                              Power Life

บำรุงเก็บเกี่ยว ฟื้นสภาพต้นเร่งการแตกใบใหม่ พ่นทางใบ 20-30 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร ทุก 10-15วัน
เร่งใบอ่อนให้เป็นเพสลาด ในช่วงใบอ่อนยังไม่มีคลี่ลดหลีกเลี่ยงอัตตราการกินใบอ่อนของแมลง ฉีดพ่น Power Life ทางใบ ทุกๆ5-7วันในปริมาณปกติ   20-40 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตรจะช่วงทำให้ใบอ่อนเป็นใบแก่ไวขึ้นเพราะแมลงที่ทำลายศัตรูพืชเช่น เพลี้ยไฟ ไรแดงจะกัดกินแต่ใบอ่อนเท่านั้น ทำให้ลดความเสียงและลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลงลงไปได้มาก ควรผสมยาป้องกันหนอนกินใบอ่อน เพื่อป้องกันหนอนกินใบอ่อน
เร่งใบเพสลาดให้เป็นใบแก่ และเร่งการสะสมอาหารเพื่อสร้างใบและตาดอกในฤดูออกดอกหน้า พ่นทางใบ 20-30 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร ทุก7-10 วัน
เร่งการออกดอก เปิดตาออก พ่นทางใบและใต้ท้องกิ่งทุกกิ่ง(เป็นบริเวณที่จะเกิดตาดอกให้มากๆ) 20-40 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตรอาจใช้ร่วมกับปุ๋ยเกร็ดสูตรเร่งดอก0-52-34 500กรัม/น้ำ 200 ลิตร ทุกๆ5-7วัน
เร่งการออกดอกก่อนฤดูกาล 10 ถึง 20 วันหรือเพื่อการใช้ สารแพคโคลบิวทราโซลหยุกการเจริญเติบโตของใบเพื่อให้พืชสร้างตาดอก(เฉพาะทุเรียนและมะม่วง) หรือเพื่อการใช้สารโปแตสเซียมคลอเร็ตในต้นลำใย                               พ่นทางใบ และใต้ท้องกิ่งทุกกิ่ง(เป็นบริเวณที่จะเกิดตาดอก)20-40 ซี.ซี./น้ำ200 ลิตร หรือพ่นทางใบ และใต้ท้องกิ่งทุกกิ่ง ที่จะเกิดดอกโดยใช้ Power Life 20-40ซี.ซี.+ปุ๋ยเกร็ดสูตรเร่งดอก 0-52-34 อัตรา 500 กรัม/น้ำ 200 ลิตรทุก 7-10 วัน
ป้องกันการหลุดร่วงของผลในขณะฝนตกชุกและต้นพืชมีการแตกใบอ่อน พ่นทางใบ 20-30 ซี.ซี.หรืออาจใช้ร่วมกับปุ๋ยเกร็ดสูตรบำรุงผล 250 กรัม หรือร่วมกับสารป้องกันการแตกใบอ่อนต่อน้ำ 200 ลิตร ก็ได้
บำรุงผลให้เจริญเติบโตเร็ว เพื่อร่นอายุการเก็บเกี่ยวก่อนระยะเวลาปกติ พ่นทางใบ 20-25 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร ทุก 5-10 วัน
เพิ่มขนาด รสชาติ ความหวาน ของเนื้อผลไม้เพิ่มน้ำหนัก และเพิ่มสีของผลไม้ พ่นทางใบ 20-25 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร

                              ลักษณะการใช้

                              Power Life

ทำลายขี้กลากที่เกิดขึ้นจากการชอนไชของหนอนชอนเปลือก ในต้นลองกองและผลไม้อื่นๆ(คุณสมบัติพิเศษ) พ่นทางใบ และลำต้นให้ทั่วทุกกิ่งก้านด้วย Power Life30 ซี.ซี.+สารจับใบหรือสารเสริมประสิทธิภาพ(อัตราตามกำหนด) ต่อน้ำ 200 ลิตร พ่นทุก 7-10 วันไม่เกิน 4 ครั้งขี้กลากจะหลุดออกมา
ช่วยการผสมเกสรของเงาะ พ่นทางใบ และช่อดอก ขณะดอกเริ่มบานหลังจากฉีดสารNAA. ให้เป็นตัวผู้แล้ว(พ่นเป็นฝอยให้ละเอียดสุด โปรยเหนือดอก ห้ามฉีดจี้ที่ดอก) อัตราส่วน 50 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร
ช่วยการผสมเกสรของทุเรียน ฉีดพ่นก่อนดอกบาน7วัน(ให้เน้นการฉีดพ่นที่ดอก)ในอัตรา 10-15 ซี.ซี./น้ำ200 ลิตร
ช่วยการผสมเกสรของสละ                               ฉีดพ่นช่อดอก ขณะดอกเริ่มบาน ในอัตราส่วน 10 ซี.ซี.ต่อน้ำ 200 ลิตร
แก้ปัญหาอาการเนื้อดำ ป้องกันการเกิด ทุเรียนเนื้อแกรน เป็นตาเผา และหัวแตกของสละ พ่นทางใบในพุ่มกอ ดอก และผลของสละ ในอัตรา20 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร ได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงผลโต 2 ใน 3 ส่วน
ลดอาการเนื้อแก้วของมังคุด ใช้ Power Life ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกช่วง
เร่งการเจริญเติบโตของกล้ายางพารา และร่นเวลาการให้ผลผลิตน้ำยางพาราได้ไวขึ้น 1-3 ปี พ่นทางใบในอัตรา 10-20 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร ยางพาราจะเจริญเติบโตไวมาก ต้องให้น้ำยางพาราด้วยอย่างสม่ำเสมอ(ควรใช้คู่กับ แร่ธาตุทางดินตรารถบรรทุกเงิน อาหารพืชทางดิน จะได้ผลอย่างดีเยี่ยม)
ฟื้นสภาพต้นไม้ผลที่ต้นทรุดโทรมมากใน ทุเรียน เงาะมังคุด ลองกอง ลำใย ลิ้นจี่ ในต้นไม้ทุกชนิด  ฯลฯ พ่นทางใบในอัตรา 20-40 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตรทุก 7-10 วัน พร้อมทั้งใช้ Power Life ผสมน้ำในอัตรา6-7 ซี.ซี./น้ำ 20 ลิตร(1 ปี๊ป) ราดโคน จนถึงรอบทรงพุ่ม และให้น้ำโดยสม่ำเสมอ
ข้อสังเกตในการใช้ ในช่วงหลังใบอ่อนปริใหม่ๆ และการบำรุงลูก หรือในช่วงที่สภาพอากาศ แสงจัด หรือแดดจัด ควรใช้ตามกำหนดอย่างเคร่งครัด ในช่วงฟื้นฟูสภาพต้น เร่งดอก เปิดตาดอก หรืออากาศชื้นมากๆ มีฝน สามารถใช้ในอัตราสูงกว่าปกติได้เพราะความชื้นในอากาศมีปริมาณมากทำให้เกิดการเจือจางได้ และใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิด ในเรื่องอัตราการใช้ มากหรือน้อยให้ดูที่อายุของไม้ผลเป็นหลัก

วิธีการใช้ Power Life

                              ลักษณะการใช้

Power Life

 ใช้ในการเตรียมต้นก่อนการทำสารของลำใย พ่นทางใบ ทุกๆ  20 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร ก่อนทำสารลำใยเพื่อให้ต้นลำใยสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้ต้นลำใยมีกำลังที่จะเบ่งดอกติดลูกได้ง่าย ลดการเสี่ยงจากการทำสารลำใยไม่ติด ซึ่งลดการเสียหายของเกษตรที่ทำสารไม่ติดได้เกือบ 100%
ช่วยทำให้รากของต้นไม้ขนาดเล็กที่เพิ่งนำมาปลูกลงดินฟื้นตัวได้ไว พ่นทางใบ อัตราส่วน 7-10 ซี.ซี./น้ำ 200 ลิตร พ่นให้ชุ่มโดยที่ Power Life จะไปเป็นอาหารให้รากด้วย
เพื่มน้ำหนักในพืชไร่มันสำปะหลัง อ้อย สัปปะรด  ซี.ซี./น้ำ 200 ฉีดพ่นให้ทั่วตามลำต้นและโคนต้น ทุก7-15วัน จะเพื่มปริมาณน้ำหนักได้ถึงโดยเฉลี่ยได้ถึง 25% ในอัตรา 10-30 ซี.ซี./น้ำ200 ลิตร
ใช้ในพืชผัก จำพวกพืชสวนครัว ช่วยให้พืชผักมีโครงสร้างดี ใช้ Power Life 10-20 ซี.ซี./น้ำ 200
การใช้ในไม้ดอก ไม้ประดับ ดอกไม้ต่างๆ กล้วยไม้  กุหลาบ  ดาวเรือง  มะลิ  ฯลฯ พ่นทางใบ 10-20 ซี.ซี./น้ำ 200 ทุก 5-10วันช่วยให้ช่อดอก กลีบดอกแข็งแรงคง สีสวย ความสดอยู่ได้นานและทนทานต่อการขนส่ง
เพื่มผลผลิตในนาข้าว  และลดการฝ่อของเมล็ดข้าว ใช้ Power Life ตามที่ได้กำหนดไว้ทุกช่วง จนเก็บผลผลิต10-30 ซี.ซี./น้ำ200 ลิตร
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้ ลดการติดเชื้อทางอากาศ และ ทางดินได้ ประมาณ 20% พ่นตามที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วง จะทำให้ต้นไม้มีภูมิต้านทานได้สูงกว่าปกติ (Power Life ไม่ใช้ยาป้องกันและกำจัดโรคพืช ดังนั้น ควรฉีดยาป้องกันโรคพืชตามปกติ)
ใช้ในการฟื้นของต้นกล้าในต้นไม้ทุกชนิดที่เกิดบอบช้ำจากการขนย้าย พ่นทางใบในอัตรา 10ซี.ซี./น้ำ 200ลิตร
 ข้อควรระวัง   -     อย่าใช้ในปริมาณที่เกินกำหนด เพราะจะทำให้เกิดอาการต้นไม้ช็อคได้เพราะรับธาตุอาหารมากเกินไปและหมั่นตรวจดูแลการให้น้ำให้พอเหมาะอยู่เสมอ เพราะจุลินทรีย์จะใช้น้ำเป็นตัวสร้างธาตุอาหารและต้นไม้จะใช้น้ำขยายเซลพืชหลักจากได้รับธาตุอาหารแล้วมิเช่นนั้น อาจเกิดการเสียหายได้   ควรปิดฝาให้สนิทหลังจากการใช้และเก็บไว้ในที่ร่มไม่ถูกแสงแดด                  

ad

Leave a Reply